Okula başlama yaşı kaç olmalı?

"Okula başlama yaşı kaç olmalı"sorusunun bütün çocukları kapsayan, kesin bir yanıtı yok. Çocuğun okula başlama yaşını belirleyen çocuğun gelişim düzeyidir. Bu konuda karar vermek isteyen aileler öncelikle çocuklarının gelişimlerini objektif bir gözle değerlendirmelidirler. Bu değerlendirme mutlaka çocuk merkezli olmalıdır.

Çocuğa bakacak kimsenin olmaması, bakım masraflarından kurtulma çabası, anne ve babanın uzun saatler çalışma zorunluluğu gibi ebeveynlerden kaynaklanan gerekçeler değerlendirmeye alınmamalıdır. Dikkat edilmesi gerekenlerin başında çocukların fiziksel gelişimi ve öz yeterlilik becerilerindeki gelişmişlik düzeyleri gelmelidir. Çocukların kendi kendine yemek yiyebilme, tuvalet ve kişisel temizlik ihtiyaçlarını giderebilme, kendini ifade edebilme, kalabalık gruplar içinde hareket edebilme kabiliyetlerinin yeterli olması çok önemlidir.
Bununla birlikte çocukların akademik gelişmişlik düzeyi de dikkate alınması gereken diğer bir noktadır. Erken yaşta okula başlayan çocukların okul öncesi dönemde öğrenmeleri gereken kavramlara ve kazanımlara hakim olması gerekmektedir. Hiç okul öncesi eğitimi almamış 60 aylık bir çocuğun kendisinden neredeyse 2 yaş büyük çocuklarla aynı düzeyde eğitim almasının akademik başarıyı düşürebileceği de unutulmamalıdır. Aynı şekilde ince ve kaba motor becerilerinin de yeterli olup olmadığına dikkat edilmelidir. Kendi kendine merdiven çıkabilme, kalabalık içinde hareket edebilme yeteneğindeki gelişmişlik, aynı şekilde uzun süre kalem tutabilme, makas kullanabilme gibi ince motor becerilerinin de ileri yaş grubundaki çocuklar kadar gelişmiş olması gerekmektir. Okula başlamak için gerekli kıstaslardan biri yada bir kaçına sahip olmayan çocukların okula güvenli bir şekilde bağlanamayacağı, öğrenme sürelerinde ve düzeylerinde gerilik yaşanabileceği hatırlanmalıdır. Aileler çocuklarının okula hazır olup olmadığı konusunda doğru bir değerlendirme yapamadıklarını düşünüyorlarsa bir uzman desteği alarak çocuklarını çeşitli gelişim tarama testlerine de tabi tutabilirler.

0 yorum