Okula erken başlamanın zararları!

Okula erken başlamanın zararları nelerdir hiç düşündünüz mü? 4+4+4 eğitim sistemi erken yaştaki çocukların da 1. sınıfa başlamasına izin veriyor. Peki okula erken başlamak yararlı mı zararlı mı? Burada belirleyici olan çocuğun gelişimi olsada yaygın kanı okula erken başlamanın sakıncalarının fazla olduğu yönünde. Okula erken yaşta başlayan çocukların yaşadığı en yaygın sorun sınıf arkadaşlarının büyük bir çoğunluğunun kendisinden daha daha ileri yaşta ve gelişim düzeyinde olmasıdır. Bu fark yalnızca 1. sınıftaki yaşanacak bir durum değildir. Aileler erken yaşta okula başlayan çocuklarıyla diğer öğrenciler arasındaki yaş ve gelişmişlik farkının eğitim hayatının sonuna kadar asla kapanmayacağını unutmamalıdır.

Bir diğer sorunlu bir nokta ise eğitim programının, kitap ve benzeri kaynakların 70 ay ve daha büyük yaştaki çocukların öğrenme düzeylerine göre hazırlanmasıdır.

Bu durum erken yaşta okula başlayan çocukların akademik olarak gelişimlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Erken dönemde okula başlayan çocuklarla ilgili ailelerin yaşadığı haklı endişelerden biri de çocuğum erken yaşta okuma yazmayı öğrenebilir mi oluyor. Okula erken yaşta başlayan çocukların büyük bir kısmı okuma yazma konusunda başarı gösteriyorlar.

Ancak okuma yazma öğrenmek her zaman çocukların tam akademik gelişim göstermesi için yeterli olmayabiliyor. Soyut düşünme becerileri konusunda 72 aylık çocuklara oranla daha geride olan bu gruptaki çocuklar okumayı öğrense bile okudukları metinleri anlama, anladıklarını anlatma konusunda gerilik gösterebiliyorlar.

Aynı sorun matematik çalışmalarında da yaşanabilir. 4 işlem gibi çocuğun soyut düşünmesini gerektiren konularda erken yaştaki çocuklar zorluk yaşabilmektedirler. Bu yaş grubunda soyut kavramların somutlaştırılarak öğretilmemesi erken yaş grubundaki çocukların akademik başarılarını düşürecek ve sınıf arkadaşlarıyla arasındaki farkın açılmasına neden olacaktır.

Aynı zamanda 5 yaşındaki bir çocuğun dürtü kontrolü de tam olarak gelişmemiştir. Bu durumda çocuk davranışlarının kontrolünü sağlamakta zorlanacaktır. Örneğin, sınıfta sırasında bekleyemeyecek ve uyması gereken kurallara uymakta güçlükler yaşayacaktır. Eğer ki hiç okul öncesi eğitim almamış bir çocuksa bu uyumsuzluk daha da belirgin hale gelecektir.

Bunların dışında okula erken yaşta başlayan çocuklarda yaygın olarak Ayrılık kaygısı, Okul fobisi, Arkadaş edinme ve iletişim kurmada güçlükler, Güvensizlik, kaygı bozukluğu, Dikkat eksikliği hiperaktivite , öğrenme güçlüğü ve Ödev yapamama gibi problemlerinde görülebileceği unutulmamalıdır.

0 yorum