Çocuğunuzun öğrenme stilini biliyor musunuz?

Anne baba olarak girdiğiniz kozadan 'veli' olarak çıkma zamanı!

Çocuğu ana sınıfına yada 1'nci sınıfa başlayacak velilerin en büyük endişesi çocuklarının derslere ve okul düzenine alışıp alışamayacağı.

Sıklıkla duyduklarım şunlar;

- Çocuğum durduğu yerde durmuyor, okulda saatlerde o sırada nasıl oturacak?

- Benim çocuğum çok sessiz, sadece dinler acaba sorunlarını, sıkıntılarını anlatabilecek mi?

- Benim kızım/oğlum sürekli konuşur, hiç susmaz sınıfta nasıl sessiz kalacak?

.....

Bu liste böyle uzayıp gidiyor.

Kafasında deli sorular dolaşan anne babalar belki sizin de 'değişme' vaktiniz gelmiştir.

Anne baba olarak girdiğiniz kozadan 'veli' olarak çıkma zamanı!

Altın kural: Anne baba endişe eder, veli adapte olur, çözüm üretir!

Anne babaların endişe duydukları konulara 'ebeveyn gözüyle değil de veli gözüyle' bakarak işe başlayalım.

Çocuğunuzun kişilik özellikleri onun eğitim hayatının nasıl olması gerektiği konusunda siz bir çok ipucu verir.

Burada karşımızı 'ÖĞRENME STİLLERİ' çıkar.

İnsanlar;
- Görsel öğrenme stiline sahip bireyler
- İşitsel öğrenme stiline sahip bireyler
- Dokunsal/Kinesteik öğrenme stiline sahip bireyler olmak üzere 3 grubu ayrılırlar.

Çocuklar, daha okula başlamadan günlük hayatlarında yaptıklarıyla, oyunlarıyla öğrenme stillerine ilişkin davranışlar sergilerler. Okulların açıklamasın 2 hafta var. Çocuklarınızı gözlemleyip, öğrenme stiline dair ipuçlarını yakalabilirsiniz.

İşte öğrenme stilleri ve çocuklardaki yansımaları...

GÖRSEL ÖĞRENME STİLİNE SAHİP BİREYLER

Bu gruptaki çocuklar özellikle resim yapmaya meraklıdırlar. Resimli Kitaplara ilgi gösterirler. En büyük özellikleri tertipli ve düzenli olmalarıdır. Küçük yaşlardan itibaren düzen konusunda yaşıtlarından ayrılırlar. Genellikle sessiz çocuklardır. Yaşadıkları olaylardaki görsel detayları unutmazlar. Bu gruptaki çocuklar öğretmenleriyle ilgili her detayı incelerler. Öğretmenin kıyafeti, saçları, hareketleri bu gruptaki çocuklar için çok dikkat çekicidir. Duyarak değil, görerek öğrendikleri için genelde bu gruptaki çocuklar öğretmenleri tarafından ‘dersi çok iyi dinliyor’ şeklinde yorumlanır. Okuyarak çalışılması gereken konularda zayıftırlar. Ders çalışırken okumak yerine dersin anlatılmasını tercih ederler. Bu nedenle bireysel olarak ders çalışmakta zorluk çekebilirler.

İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİNE SAHİP BİREYLER

Bu gruptaki çocukları diğerlerinden ayıran en önemli özellik konuşkan olmalarıdır. İşitsel öğrenme stiline sahip çocuklar küçük yaşlardan itibaren sanki yanlarında biri varmış gibi kendi kendilerine konuşurlar. Yaşlarına göre kelime dağarcıkları, dil hakimiyetleri yüksektir. Şarkıları kolayca öğrenebilirler, şiirleri ezberlerler. Bu gruptaki çocukların okulda yaşadıkları en yaygın sorun sınıfta kendi kendilerine konuşmaya devam etmeleridir. Yeni bir bilgiyi ancak sesli olarak duyduklarında öğrenebilen bu çocuklar, sınıf ortamında sessiz kalmakta zorlanırlar. Kitapları yüksek sesle okumak isterler. Eğitimciler ve aileler bu gruptaki çocukları sessiz okumaya zorlamamalıdır. Yabancı dil ve müzik eğitimine çok yatkındırlar.

DOKUNSAL/KİNESTEİK ÖĞRENME STİLİNE SAHİP BİREYLER

Bu gruptaki çocuklar için dokunmak öğrenmenin olmazsa olmaz koşuludur. Çok hareketli bir yapıya sahip olan bu çocukların en belirgin özelliği sınıf ortamında sabit duramamalarıdır. Bu çocuklar etraflarındaki her şeye dokunmak isterler. Düzenli yaşama adapte olmakta zorluk çekerler. Otoriteye karşı sürekli karşı çıkan özellikler gösterebilirler. Bu gruptaki çocukların öğrenme sırasında hareket etmeleri kesinlikle engellenmemelidir. Çalışırken yerinde sallanma, yürüyerek kitap okuma, yüksek sesle tekrar yapma öğrenmelerini etkin kılan özellikleridir. Akademik başarılarının yükselmesi için bu gruptaki çocuklar için deney, aktivite panoları gibi özel eğitim araçları kullanılmalıdır. En belirgin özellikleri taklit ederek ve deneyerek öğrenmeleridir.

0 yorum